Postupak javne nabavke

Škola je 15.5.2017 godine pokrenula postupak javne nabavke male vrednosti za izvođenje radova na zameni fasadne stolarije.