Sanitarno ekološki tehničar

Trajanje: 4 godine

Sanitarno ekološki tehničar je smer na kome učenici stiču adekvatno znanje koje primenjuju na poslovima koji se tiču očuvanja zdravlja ljudi i sredine. Po sticanju zvanja ekološki tehničar može raditi u zavodima za javno zdravlje, laboratorijama ili higijensko-epidemiološkoj službi, u industriji i sanitarnoj inspekciji.

Očekivani potreban broj bodova za upis na ovaj smer je oko 70.