Tehničar dizajna odeće

Trajanje: 4 godine

Dizajner osmišljava izgled odevnih predmeta imajući u vidu njihovu namenu , vrstu i svojstva materijala(npr. svakodnevna,svečana, radna, sportska,zaštitna i dr. odeća). Na osnovu idejnog rešenja modeluje i daje uputstva ili samostalno izrađuje odevne predmete ili modne detalje.Odeća se može izrađivati kao unikatna, serijska, u kolekcijama itd.Dizajner može raditi u samostalnom krojačkom salonu, ali i kao član tima u proizvodnom procesu većeg obima.

Očekivani potreban broj bodova za upis na ovaj smer je oko 55.