Učenički parlament

Učenički parlament je reprezentativno telo unutar škole, koje osnivaju, biraju i čine sami učenici. Njegovo osnivanje, mada nije obavezno, slobodno je i zakonski garantovano, a škola u okviru koje parlament funkcioniše dužna je da obezbedi slobodu organizovanja.
Nešto neformalnija definicija učeničkog parlamenta bila bi ona koja kaže da je to forum za treniranje demokratije, jer se u njemu učenici uče da uzmu aktivnu ulogu u procesu donošenja odluka. Okvir učeničkog parlamenta omogućava srednjoškolcima da svoje interese bolje zastupaju i realizuju, obezbeđujući tako podršku sopstvenim idejama i akcijama.
Učenički parlament je i prvi korak ka demokratiji, jer se kroz učešće u njegovom radu mladi uče uvažavanju različitosti, kulturi dijaloga i ostalim vrednostima demokratije.
Učenički parlament svoju ulogu i značaj za mlade potvrđuje kroz promociju i unapređenje njihovih prava i interesa, ali i podsticanjem društvenog aktivizma mladih. Uloga parlamenta je i da podstiče odnos uvažavanja učenika, s jedne strane, i profesora i uprave, s druge strane, kao i da utiče na razvoj ukupnog društvenog života lokalne zajednice kroz saradnju sa institucijama i organizacijama koje se bave mladima. Na ovaj način učenički parlament ne samo da promoviše učešće mladih u javnom životu na lokalnom nivou, već promoviše i međugeneracijsku saradnju.
Učenički parlament sačinjavaju svi učenici škole, a predstavljaju ih po dva učenika koje biraju odeljenjske zajednice svake školske godine u prisustvu odeljenjskog starešine. Svoj rad uređuje Poslovnikom o radu, a na osnovi Programa rada koji je sastavni deo Godišnjeg plana rada škole. Učenički parlament ima predsednika i zamenika predsednika koji se biraju iz stalnih članaova.
Predsednik Učeničkog parlamenta može da prisustvuje sednicama Školskog odbora sa ili bez prava odlučivanja.Stručnu pomoć Učeničkom parlamentu pruža stručni saradnik.
U prilogu možete pogledat plan rada učeničkog parlamenta Škole mode i lepote za 2013/2014 godinu.