Uručena Svetosavska nagrada

Uručena Svetosavska nagrada

Odlukom ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Škola mode i lepote odlikovana je najvišom nagradom u oblasti obrazovanja. Nagradu je u ime škole primila direktorka Mirjana Ristić na svečanoj akademiji održanoj 26. januara 2014. godine u Beogradu.

Obrazloženje ministra prenosimo u potpunosti:

Škola je sa dugom tradicijom od 130 godina uspešnog rada, a od osnivanja obrazuje učenike za zanimanja u području rada tekstilstvo i kožarstvo, dok od 60-tih godina prošlog veka obrazuje i u području ličnih usluga

Jedna je od model-škola, sa još dve škole (iz Kragujevca i Novog Sada) u švajcarskom projektu „Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju“; kvalitet nastave ostvaruje se kroz razvoj kompetencija nastavnika, interaktivne metode učenja (timski rad na brošuri „Kvalitetna nastava-podrška za učenje).

Na republičkom takmičenju u oblasti ličnih usluga u 2013. učenici su osvojili prvo mesto ekipno, a drugo mesto za tekstilstvo. Škola je dobitnica Nagrade Saveta Evrope za „Školu sa dobrom praksom“. Učenici i nastavnici aktivno učestvuju u međunarodnim konferencijama, radionicama, izradi priručnika, neguju interkulturnu razmenu, toleranciju, inkluziju učenika romske nacionalnosti i drugih ugroženih grupa. Partnerstvo roditelja i škole je razvijeno i raznovrsno.