Датум

Активност

Напомена

Петак, 

18.12.2020.

Последњи наставни дан у 1. полугодишту

 

16.12.- 18.12.2020.

Поправљање оцена

Ученици који нису задовољни предложеним закључним оценама могу у договору са предметним наставником, поштујући епидемиолошке мере, да дођу у школу и одговарају

Уторак, 

22.12.2020.

10,00- 12,00

Седнице Одељењских већа

Планира се одржавање седница он- лајн

Распоред одржавања ћете добити накнадно као и дневни ред

Среда,

23.12.2020.

10,00- 12,00

Седнице Одељењских већа

Планира се одржавање седница он- лајн

Распоред одржавања ћете добити накнадно као и дневни ред

Четвртак,

24.12.2020.

12,00

Седница Наставничког већа

Планира се одржавање седнице он- лине преко зоом платформе

Петак,

25.12.2020.

Родитељски састанци

Планира се одржавање родитељских састанака он- лине

Петак,

25.12.2020.

Савет родитеља школе

Члановима Савета родитеља ће Извештај бити достављен на меил

18.01.2021.

Први наставни дан у другом полугодишту

Распоред се чита са лева на десно ( уколико буде промена бићете накнадно обавештени)

 

Школска такмичења и све остале планиране ваннаставне активности се одлажу за друго полугодиште

 
 

Писмени задаци који нису могли да се реализују у првом полугодишту, одлажу се за друго полугодиште

 

Директор школе,

Славиша Михајловић, проф.