Преглед секција и годишњег фонда часова

Бр.

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ

фонд

часова

Наставник задужен за рад секција

I

Културно – уметничке секције

1.

Литерарна

38

Стефановић Олгица

2.

Драмска

38

Николић Радмила

3.

Новинарска

38

Петровић Данијела

II

Спортске секције

4.

Стони-тенис

38

Лукић Мирјана

5.

Атлетика

38

Лукић Мирјана

Стојковић Андријана

6.

Фудбалска

38

Марјановић Славица

7.

Одбојка

38

Лукић Мирјана

III

Предметне интересне групе

8.

Креативна радионица

Секција модног дизајна

38

Цветковић Наташа

9.

Ликовна секција

38

Георгијев Александра

10.

Хор

38

Стаменковић Гордана

Укупно часова

380