Све је почело далеке 1883. године. Група жена, чланица женске организације „Нишка женска подружина“ оснива женску раденичку школу за вез и бело рубље. Улога и задатак те новоосноване школе био је да женску омладину ослободи од оријенталних навика и предрасуда о улози жене у друштву.

Од оснивања до данас, (136 година постојања и рада) преживела је 11 различитих трансформација, спајања, раздвајања, реформи, мењала подручја рада, објекте у којима је радила. Интересантно је да је једино у континуитету образовала текстилне раднике и техничаре и сачувала зграду у улици 7. јули (зграда је под заштитом државе) коју су нишке жене 1904. године купиле добровољним прилозима и поклониле школи. Та зграда је реновирана 2003. године поводом прославе 120 година постојања и рада школе.

Седамдесетих година, школа је реформисана у „Центар за обуку радника у индустрији, занатству и комуналној привреди“.

Од 1991. године школа носи назив Стручна школа „Филип Кљајић“, а 2007. године име школе је промењено и сада носи назив ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ.

ВИЗИЈА

Наша визија је школа која се константно прилагођава свету у коме живимо.
Верујемо да свако дете има право на квалитетно образовање.
Желимо да и даље будемо шкла коју ученици и наставници осећају као своју и на чијем развоју и осавремењавању раде сви.

МИСИЈА

СПОЈ МОДЕ, ЗДРАВЉА И ЛЕПОТЕ

Образовање ученика применом савремених метода кроз спој теорије и праксе за образовне профиле из подручја рада, здравство и социјална заштита, личне услуге, текстилствои кожарство.
Циљ нам је образовање младих људи за потребе света рада али и за наставак школовања на Високим школама струковних и академских студија, као и на факултетима.
Уз стицање образовања наш задатак је и васпитање младих за неговање хуманих, интеркултуралних,ненасилних, демократских стилова живота.

СТРАТЕГИЈЕ

СПОЈ МОДЕ, ЗДРАВЉА И ЛЕПОТЕ

Стално стручно усавршавање наставника
Практиковање националих и међународних примера добре праксе у васпитном раду
Неговање и увођење нових образовних профила наших подручја рада.
Инклузија на делу
Конкурисање код домаћих и међународних институција за обезбеђивање потребних средстава за савременом опремом Обезбеђивање сопствених средстава кроз рад са ванредним ученицима (преквалификација, доквалификација, једногодишња специјализација)
Сарадња са социјалним партнерима на реализацији практичне наставе, креирању наставних планова и запошљавању ученика.