Структура наставника

Бр. Презиме и име Завршен факултет, школа Испит за лиценцу Предмет који предаје
1.  Бешлић Џунић Вера  Медицински ДА  Хигијена, дерматологија
2.  Бојковић Татјана  Природно Математички ДА  Рачунарство и информатика
3.  Димитријевић Марија  П.М.Ф. ДА  Хемија, познавање препарата
4.  Вујић Златка  Виша тект.техничка ДА  Практична настава
5.  Вукадиновић Милена  Фризер специјалиста ДА  Пракса женског фризера
6.  Георгиев Александра Ликовна академија  ДА Естетика струке
7.  Голубовић Милица  Економски ДА Књиговодство
8.  Дабић Бисерка Фризер специјалиста ДА Пракса женског фризера
9.  Стаменковић Милена Медицински факултет ДА Прва помоћ
10.  Цветковић Наташа Ликовна академија ДА Дизајн одеће
11.  Костић Маја Медицински факултет НЕ Анатомија
12.  Динић Љубиша Фризер специјалиста ДА Пракса мушког фризера
13.  Ђорђевић Зорица Филозофски, историја ДА Историја
14.  Милетић Снежана Филозофски, физика ДА Физика
15.  Томић Љиљана Фризер специјалиста ДА Пракса женског фризера
16.  Златановић Душица Филозофски, социологија ДА Социологија, Филозофија
17.  Марјановић Милица Филозофски, психологија НЕ Психологија
18.  Јанковић Сузана Фризер специјалиста ДА Пракса женског фризера
19.  Маринковић Марина Виша медицинска школа НЕ Естетска нега
20.  Анђелковић Дејан Филозофски, хемија ДА Хемија, Познавање препарата
21.  Крстић Гордана  Педикир-маникир, специјалиста ДА Пракса педикир-маникир
22.  Крстић Марина Висока текстилно техничка ДА Практична настава
23.  Кукудинац Ратко Филизофски, математика ДА Математика
24.  Тасић Верица  Техн.металур. текст.технологије ДА Предмети текстилне струке
25.  Лукић Мирјана Факултет физичке културе ДА Физичко васпитање
26.  Љубић Данијела Филозофски, француски језик ДА Француски језик
27.  Митровић Душица Прир.математички, Биологија ДА Биологија
28.  Марјановић Славица Факултет физичке културе ДА Физичко васпитање
29.  Марковић Малина Фризер специјалиста ДА Пракса мушког фризера
30.  Милић Елизабета Педикир-маникир, специјалиста ДА Пракса педикир-маникир
31.  Тасић Татјана Медицински факултет ДА Козметологија
32.  Милошевић Наташа Филозофски, географија ДА Географија
33.  Митић Сузана Фризер специјалиста ДА Пракса мушког фризера
34.  Станковић Маја Учитељски факултет НЕ Верска настава
35.  Раденковић Евица Медицински факултет ДА Масажа-теорија
36.  Бенедето Ивана Филозофски, хемија ДА Хемија
37.  Младеновић Светлана Филозофски, математика ДА Математика
38.  Најдановић Марија Техн.металур.текст. технологија ДА Предмети текстилне струке
39.  Николић Александра Медицински факултет ДА Медицински предмети
40.  Николић Јелена Медицински факултет ДА Предмети медицинске струке
41.  Николић Марина Висока текстилно техничка ДА Практична настава
42.  Николић Радмила Филолошки, српски језик ДА Српски језик и књижевност
43.  Пејчић Саша Електротехнички факултет ДА Информатика
44.  Павловић Лепосава Филозофски, социологија ДА Социологија, Устав
45.  Петровић Данијела Филолошки, српски језик ДА Српски језик и књижевност
46.  Костић Милан Виша терапеутска ДА Масажа-вежбе
47.  Стаменковић Гордана Музичка академија ДА Музичка уметност
48.  Драгмир Наташа Филозофски, англистика ДА Енглески језик
49.  Рашић Драгана Фризер специјалиста ДА Пракса женског фризера
50.  Рудан Ружица Филозофски, англистика ДА Енглески језик
51.  Цакић Новица Филозофски, историја ДА Историја
52.  Тописиревић Драган Електротехнички факултет ДА Информатика
53.  Студен Спасић Нада Факултет заштите на раду ДА Грађанско васпитање
54.  Вукић Милан Виша терапеутска ДА Масажа-вежбе
55.  Ђорђевић Јелена Медицински факултет ДА Комунална хигијена
56.  Стефановић Олгица Филолошки, српски језик ДА Српски језик и књижевност
57.  Стојковић Андријана Факултет физичке културе ДА Физичко васпитање
58.  Стојадиновић Данијела Педикир-маникир специјалиста ДА Пракса педикир-маникир
59.  Стојановић Лидија Фризер специјалиста ДА Пракса женског фризера
60.  Стојановић Олгица Фризер специјалиста ДА Пракса женског фризера
61.  Јовановић Божиловић      Марија Филозофски, физика ДА Физика
62.  Лазовић Милена Специјалиста педикир-маникир НЕ Пракса педикир-маникир
63.  Аризановић Александра Медицински факултет ДА Медицина рада
64.  Ракић Иван Филозофски факултет   Социологија и Устав