У школској 2017/18 години организована су следећа стручна већа:

Бр. Стручно веће за предмете Руководилац стручног већа
1.  Српски језик и књижевност  Петровић Данијела
2.  Страни језик  Љубић Данијела
3.  Математика, физика, информатика и рачунарство  Тописировић Драган
4.  Хемија, познавање препарата, биологија, екологија  Димитријевић Марија
5.  Медицинска група предмета  Николић Александра
6.  Физичко васпитање  Лукић Мирјана
7.  Друштвене науке  Златановић Душица
8.  Теорија и практична настава у ТИК, уметничка група предмета  Николић Марина
9.  Практична настава у личним услугама  Дабић Бисерка