У школској 2021/22. години, Школа моде и лепоте врши упис ученика у следећим образованим профилима.

Бр. Подручје рада Образовни профил Трајање школовања Број ученика Шифра за упис Напомена
1. Здравство  и социјална заштита Здравствени неговатељ 3 15 NINI SQ 3O21S  
2. Здравство  и социјална заштита Козметички техничар 4 30 NINI SQ 4O15S   
3. Здравство  и социјална заштита Масер 3 15 NINI SQ 3O19S  
4. Остала делатност личних услуга Фризер 3 60 NINI SQ 3P13S  
5. Текстилство и кожарство Модни кројач 3 30 NINI SQ 3G17S  25+5 Дуално образовање